s   STIHL  
sad
STIHL заштита на главата - заштитни наочари, заштита на слух, глава и лице
  При работа со моторни уреди често летаат камења, нечистотии, вода или парчиња дрво. Заради тоа многу е важно соодветно да се заштити главата. Ефективната заштита на главата се состои од стабилен шлем, решетка за заштита на лицето и слушалки за уши. Во многу ситуации на пр. при работа со моторна коса, задолжително ви се потребни заштитни наочари.

STIHL Шлем
STIHL Комбинација за заштита на лице и слух
STIHL Слушалки за уши
STIHL Заштитни наочари
STIHL Ракавици

За сите детали обратете се кај Вашиот специјализиран трговец.